Uppföljning av däck prestanda ger många fördelar

Däck kan vara en betydande investering, du bör därför vidta lämpliga åtgärder för att optimera deras livslängd och prestanda. Detta inkluderar att engagera sig i etablerad praxis för däck- och arbetsplats underhåll, som regelbundna kontroller av lufttryck och konditionen på däcken, revisioner av arbetsplatsen med mera.

Uppföljning av däck prestanda kan också spela en viktig roll för att hjälpa dig att få ut det mesta av dina däck.

Genom Goodyears exklusiva verktyg EMTrack för prestanda hantering av däck, kan utbildade däcktekniker kontrollera däck på fordon och samla in data om däckens lufttryck, mönsterdjup och andra viktiga mätvärden. Den här informationen överförs omedelbart automatiskt till en särskild EMTrack-app, där den är placerad i en lösenordsskyddad miljö.

Med tiden kan ackumulering av data låta dej övervaka och kartlägga resultatindikatorer som kostnad per timme, kostnad per ton och timme per-32nd. Denna information kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om däckunderhåll, samtidigt som du kan göra en prognos för framtida däckbehov. Detta kan i sin tur hjälpa till med budgetering, framtida däckval och andra överväganden.

För mer information om Goodyear EMTrack-system, kontakta din Goodyear OTR-däck försäljnings representant.