Positionering av lastbilar ger stora fördelar

Noggrann uppmärksamhet skall alltid ges till däcken på dina lastbilar - med det rätta. Men är du uppmärksam på hur dina lastbilar är placerade?

När du backar upp en lastbil till en stenhög, håll ett noggrant öga på placeringen av bakaxeln mot högen, och se till att framkanten är fri från skräp. Vinkel och avstånd är avgörande. Håll framkanten fri, vilket hjälper till att förhindra däckskärning, stötar och andra problem.

Markytorna skall också vara jämna. När en nylastad lastbil kör bort, rengör området omedelbart för att ta bort stenar som kan ha fallit till marken under lastningsprocessen. Att vara medveten om var dina lastbilar är - och deras omgivningar - hjälper till att hålla dem igång.