Så här väljer du rätt OTR-däck för din operation

Lastbilar på arbetsplatser för bygg- och gruvdrift kör ofta över utmanande ytor samtidigt som tunga laster transporteras. Däcken på dessa fordon kan utsättas för enorma krafter. Därför är det viktigt att du väljer rätt däck för dessa vinstgenererande maskiner.

Det finns många faktorer som bör beaktas vid val av däck för lastbilar och bedömningen av din arbetsplats fotavtryck toppar listan. Innan du väljer ett specifikt däck, bör du ha en grundlig förståelse för dina fordons aktiviteter på arbetsplatsen.

På arbetsplatser för gruvdrift kan detta uppnås genom att montera en spårningsenhet på en lastbil och låta fordonet köras under en bestämd period. Detta hjälper dig att utveckla en "arbetsplatskarta". På samma gång bör du spåra avståndet som lastbilen färdas, dess hastighet och lasten som den bär.

Tag sedan den genomsnittliga belastningen och multiplicera det numret med fordonets genomsnittshastighet. Detta ger dig arbetplatsens ton-miles-per-timme (TMPH) eller ton-kilometer per timme (TKPH).

Varje OTR-däck, oavsett användning, har också ett specifik TMPH- eller TKPH-värde, vilket motsvarar den maximala rekommenderade belastningen som däcket kan bära vid en viss hastighet. I varje fall skall du välja ett däck vars TMPH eller TKMP är högre än arbetsplatsen TMPH- eller TKPH- nivå. Detta kommer att hjälpa till att försäkra dig att du har valt rätt däck för arbetsplatsen.