Plats underhåll: effekten av väg gradering och kurvor

Arbetsplats hantering är avgörande för optimala däckprestanda. Detta är speciellt viktigt när det kommer till väg gradering och kurvor. Detta är några saker att se upp för:

  • Väg gradering. Var uppmärksam på hur vägar som leder till eller från din arbetsplats lutar uppåt eller nedåt. Vägar som byggs för skarpt längs en uppåtgående bana kan orsaka att lastbilens tyngdpunkt växlar till baksidan, vilket ger en extra belastning på fordonets bakdäck. Vägar med en nedåtgående sluttning som är för brant kan flytta lastbilens tyngdpunkt framåt, vilket ger mer tryck på fordonets framdäck. Väg gradering bör aldrig överstiga 8%.
  • Vägkurvor. Undvik snäva radier på vägar som leder till eller från din arbetsplats. Helst bör kurvorna vara så breda och långtgående som möjligt för att undvika ett otillbörligt tryck på ytterdäcken. Vägarna bör också ha en super upphöjd profil, som liknar vad du ser på racerbanor. Detta hjälper till att ge dina lastbilar mer "spelrum", vilket i sin tur kan hjälpa till att förlänga däckets livslängd.

God väg gradering och kurvor kan bidra till optimala däckprestanda och fordonets gångtid.